4 tips på hur vi håller luften ren i sommar

Flera av de aktiviteter som hör sommaren till innebär att vi utsätter både oss själva, djur och natur för onödiga gifter. +E har samlat några tips för dig som vill njuta av ren och frisk sommarluft.

Text: Caroline Petersson

De kallas flyktiga organiska ämnen (förkortas NMVOC för non methane volatile organic compounds) och är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga kolväteföreningar som släpps ut i luften. De största utsläppen står personbilarna för men ett annat stort problem är lösningsmedel som avdunstar från tändvätskan på grillen, färgen på det nymålade huset och från oförbränd bensin i gräsklippare och fritidsbåtar. Några av dessa ämnen, däribland bensen, är skadliga i sig för vår hälsa. På sommarhalvåret förvärras problemen då NMVOC i kombination med solljus och kväveoxider bildar marknära ozon som i tillräckligt höga koncentrationer irriterar våra luftvägar och även påverkar växtligheten negativt. Enligt uppgifter från Naturvårdsverket 2010 dör 1000 personer i Sverige i förtid på grund av dessa föroreningar. Till den goda nyheten hör att utsläppen av dessa ämnen har halverats sedan 1990-talet. Dessutom finns massor med sätt för dig att bidra till att minska halterna ytterligare.

1. Köp bättre målarfärg
Färg består av lösningsmedel, bindemedel, färgämnen och tillsatser. De vanligaste lösningsmedlen är vatten och organiska lösningsmedel som till exempel lacknafta, thinner, terpentin, xylen och toluen. År 2007 införde EU nya regler som begränsar användningen av lösningsmedel i färg. Det har inneburit att vattenlösliga alternativ fått en dominerande ställning på marknaden. Som exempel har den svenska färgtillverkaren Alcro numera 99 procent vattenlösliga färger i sitt sortiment. Även vattenbaserad färg kan innehålla ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Några miljöbättre val för utomhusbruk som rekommenderas av Naturskyddsföreningen är linoljefärg utan lösningsmedel (kallas ibland äkta linoljefärg), järnvitriol (ger grånad fasad) och färg certifierad av Svanen.

2. Släng färgerna rätt
Alla överblivna färgrester, trasor och kladdiga verktyg ska lämnas in på sortergårdens/återvinningscentralens avdelning för Kemikalier/Farligt avfall. Detta gäller även vattenburna färger, som alltså inte går att spola ned i toaletten. Genom så kallad kryobehandling fryser man ner burkar och verktyg med färgrester med flytande kväve för att sedan krossa det frysta materialet och separera de olika beståndsdelarna.  Av färgresterna får man ut ett energirikt slam som kan användas som bränsle.

3. Tänd grillen med bättre grejer
Hur trevligt är det egentligen när ångan av tändvätska ligger som en tät dimma över våra bostadsområden? Varför inte göra upp med grannarna om att starta årets grillsäsong på ny fräsch kula. Tre fullvärdiga alternativ att välja mellan är Bra-miljömärkt tändpapper, eltändare och skorstenständare (tändrör). Eller skippa kolgrillen helt till förmån för en el- eller gasolgrill.

4. Byt bränsle till båt- eller gräsklipparmotorn
Visste du att så mycket som 30 procent av bränslet i äldre tvåtaktsmotorer för båtar går rakt ut i vattnet oförbränt. Galet både för plånboken och miljön. Precis som med gamla kylskåp så är den bästa investeringen att satsa på en ny motor. Näst bäst, om du ändå vill behålla din gamla är att tanka med alkylatbensin. Denna bensin som har renats från de mest skadliga ämnena kan med fördel också användas till de mesta av dina trädgårdsmaskiner, såsom gräsklippare, häcksaxar och jordfräsar. Det finns ett tiotal ställen i länet där det går att tanka från pump. Där är prisskillnaden inte så stor jämfört med vanlig bensin. Du som vill ligga i framkant tar förstås tillfället i akt att investera i ny eldriven teknik.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.