Fånga energitjuvarna i vinter!

Till synes lika stort hus eller lägenhet som grannen men ändå betydligt högre elräkningar? Kanske hittar du förklaringen här.

Foto: Andy Bullock

Inomhustemperatur – för varje grads ökning av temperaturen ökar uppvärmningsbehovet med cirka fem procent. I många fall där personer
upplever inomhusluften som dålig är inomhustemperaturen också hög.

Luftkonditionering – energianvändningen ligger på ca 0,8–1,5 kWh per timme. Stäng dörren till rum som du inte behöver kyla.

Uppvärmning av tilluft med elbatteri – en frånluftsvärmepump alternativt värmeväxlare kan vara kombinerad med ett elbatteri som värmer upp tilluften. Kolla inställningarna och koppla ev. från elbatteriet om det inte behövs.

Luft-luftvärmepump – kan vid inställning i automatläge oavsiktligt fungera som kylmaskin, det vill säga kyla samtidigt som du värmer på annat sätt, till exempel eldar i en
braskamin. Ställ luftvärmepumpen i värmeläge och önskad börtemperatur.

Elvärmegolv – kan dra 200–400 kWh/m² och år. Om isoleringen under inte är tillräcklig läcker värmen ut till marken. Fundera över behov kontra bekvämlighet.

Torktumlare – en omgång i torktumlaren kan dra tre gånger så mycket energi som en tvätt i tvättmaskinen. Se till att tvätten är väl centrifugerad innan torktumling så blir tvätten torr snabbare. Eller allra helst – häng tvätten på tork utomhus.

Handduksvärmare – beroende på hur ofta den står på och vad termostaten är inställd på kan den dra mer eller mindre. Fundera över behov kontra bekvämlighet.

Spotlights – du kan själv räkna ut ungefärlig energianvändning genom att räkna samman dina spottar gånger effekten (ofta 50 W eller 30 W) och antal timmar de brinner. Ersätt
efterhand med LED-spottar som drar betydligt mindre energi.

Servrar eller mer omfattande datainstallationer – kan ge hög förbrukning i längden även om varje enskild apparat inte drar så mycket. Använd grendosa med on/off-knapp för att koppla bort onödig energianvändning.

TV-apparater med kringutrustning – onödig förbrukning i stand by-läge och påslagna fast ingen tittar. Använd grendosa med on/off-knapp för att lättare koppla bort onödig
energianvändning.

Avfuktare – används för att avfukta källare, krypgrunder med mera och kan ge hög förbrukning vid längre tids användande. Fundera över behovet och anpassa drifttid. Trädgårdspool och/eller damm – pumpning och rening. Drar i sig inte så mycket men har lång driftstid. Byt eventuellt till energisnålare pump.

Elavtal – den som inte själv gör ett aktivt val av elhandlare/avtal betalar vanligtvis ett så kallat tillsvidarepris. Teckna ett prisavtal. Oavsett om det är rörligt eller fast är det
oftast mer förmånligt än tillsvidarepris.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.