Finalisterna till Klimatpriset 2016

Klimatpris

Finalister till Klimatpriset 2016

Imorgon delas Klimatpriset ut. Fyra finalister har gått vidare av alla fantastiska bidrag som vi har fått. En av dessa kommer att få Klimatpriset. Vem det blir får du veta imorgon!

De fyra finalisterna till Klimatpriset är:

  • Vätterhem – nominerad för sin satsning där de boende enkelt kan se sin energi-och varmvattenförbrukning i TV:n, en insats som redan gett stora effekter.
  • Sveaskog – nominerad för sitt arbete med kantzoner vid Nissan, ett exempel på klimatanpassning i landskapet och hur naturvård kan kombineras med klimatanpassning.
  • Cykelstaden Jönköping – nominerad för sitt nytänkande inom transport och bud, som ett klimatvänligt alternativ till biltransporter i centrum.
  • Upptech – nominerad för sitt långa arbete för att barn och ungdomar i länet ska lära sig mer om hållbarhet, naturvetenskap och energi.

Så här säger några av finalisterna om nomineringen:

Maria Sparf, Upptech
Vi arbetar för ett Hållbart lärande, inte bara att elever ska lära sig om klimatfrågan, utan det ska genomsyra hela vår verksamhet. I lektioner och i vår experimenthall. För skolklasser likaväl som allmänheten. Att vinna Klimatpriset för oss på Upptech skulle betyda en bekräftelse på att vårt arbete för Jönköpings barn och unga är något bra. Vi har en möjlighet att arbeta med barn och unga – de som är vår framtid.

Fredrik Klang, Sveaskog
Det är hedrande att vi som första skogsbolag är nominerade till Klimatpriset i Jönköpings län. Våra skogar och vårt hållbara skogsbruk är viktiga för klimatet. Med vårt arbete utvecklar vi en hållbar framtid med gröna perspektiv i en grön näring. Skogen har skapat värde för Sverige i många hundra år. Det fantastiska med skogen är att den kommer att skapa värde också för kommande generationer. För oss är det ett stort ansvar att fortsätta sköta skogen hållbart och bidra till god avkastning för ägaren (svenska staten), tillväxt i samhället och högsta möjliga klimatnytta. Om vi vinner Klimatpriset så skulle det vara ett gott tecken på att vårt långsiktiga arbete med naturvård i våra skogar märks, uppmärksammas och uppskattas.

Henrik Dinkel, Cykelstaden Jönköping
För oss som småföretagare är det otroligt viktigt att bli uppmärksammade för det är vi gör. Cykelstaden arbetar med klimatneutrala transporter på cykel vilket innebär att varje uppdrag leder till en bil mindre i city. Det förbättrar miljön på många sätt, både genom minskade utsläpp av klimatgaser, bättre luftkvalitet, förbättrad framkomlighet och en attraktivare stadskärna.

Torbjörn Lundgren, Vätterhem
Vätterhem försöker både spara så mycket energi vi kan, men vi försöker också få alla i vår närhet att göra lite mer för miljön. Att vinna Klimatpriset skulle vara stort, och det visar att andra än vi själva tycker att det vi gör är bra.

Text: Nina Gergi/ETC Kommunikation

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.