Idag startar klimatanpassningskonferensen

Idag drar konferensen Klimatanpassning Sverige igång i Stockholm. Allt fler kommuner, länstyrelser och företag arbetar med att förbereda samhället på de förändringar som klimatförändringarna för med sig. 

Trots arbete med att minska vår klimatpåverkan står det nu klart att klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Även Sverige kommer att påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och flera verksamheter och samhällssektorer kommer att beröras i olika omfattning. Det är därför nödvändigt att samhället arbetar med anpassning till pågående klimatförändringar. Läs mer om Länstyrelsens arbete med Klimatanpassning på Länsstyrelsens hemsida

Konferensen Klimatanpassning Sverige syftar till att ta sig an klimatanpassning på ett handfast sätt och fokuserar på det konkreta arbetet som behöver ta fart. I programmet hittas forskare, beslutsfattare och ansvariga för klimatanpassning i Sverige samt privata aktörer som försäkringsbolag och producenter. Axplock från programmet:

  • Vad kostar det att INTE klimatanpassa?
  • Klimatförhandlingarna, inför Paris
  • Kommunicera kris och extrema händelser – 10 år sen stormen Gudrun
  • Vad är det som kan få oss att ändra vårt beeende? Drivkrafter, styrmedel och egna erfarenheter.
  • Planera för skyfall
  • Ska vi skydda allt, kan vi skydda allt? Vad måste vi välja bort?
  • Storskalig infrastruktur – var är vi och vad har vi om 50 år?
  • Politisk debatt
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.