Konst som förstärker världen

johannabystromsims

Skönheten ligger i betraktarens öga, brukar det ju sägas. Fast då gäller det att man ser något. Johanna Byström Sims har med konstverket Green Noise sett till att förstärka den mikroskopiska världen så att vi ska uppleva den som just konst.

Har naturen ett soundtrack? Såklart den har. Gå ut i grönskan, blunda, koncentrera dig och du kommer att översköljas av ljud. Vindens brus, lövens prassel, fåglars vingslag, en kotte som faller, svischet från vårtbitaren som ligger och trycker någonstans i diket, en ansenlig mängd med två delar väte och en del syre som kluckar i bäcken. Allt som behövs är något som rör sig och ett medium att förmedla ljudet i.

Men det finns mer. Det finns också alla de där rörelserna som inte har något ljudbärande medium att fortplanta sig i. Till exempel kemins rörelser. Där kväve förflyttar sig från luften till växterna till marken till svampar till bakterier och som sedan omvandlas till andra ämnen. Det är också rörelse.

Det är den rörelsen konstnären Johanna Byström Sims lyckats fånga i sitt konstverk The Background Noise of the World, som nu på söndag visas på Björnebergs gård nordväst om Jönköping.

Konstverket består av en traktor, en N-sensor (N som i nitrogen, alltså kväve), ett fält och ett gäng inspelade ljud. Och så upplevelsen.

– Det låter kanske komplicerat men det är egentligen ganska simpelt. Jag har spelat in min egen röst. Och så sitter det en N-sensor på traktorns tak som läser av kvävehalten i marken, som sedan visas som gröna fält på en skärm. Det är alltså vad lantbrukarna använder för att veta hur mycket gödsel de ska sprida, säger hon.

– Men i stället för att översätta det sensorn fångar upp till kvävedos översätts det till ljud, alltså min inspelade röst, som spelas upp via högtalare monterade på traktorn.

Genom mobilen bjuder Johanna Byström Sims på ett smakprov. Först ett avlägset traktormuller, sedan några korta, telefonbrusiga ackord – faktiskt oväntat harmoniska – som långsamt tonas ut.

– Det är inte bara jag som undrat hur färg låter. Aristoteles har skrivit om det, och Newton. Jag har också frågat människor hur de tycker att färgen grönt låter, säger hon.

Det finns faktiskt en term för det. Synestesi. Det är ett neurologiskt tillstånd där två eller fler sinnen är sammankopplade. Vilket i praktiken betyder att synesteter kan höra färger eller tvärtom, se ljud.

– Mitt konstverk handlar inte om det, men visst kan det föra tankarna åt det hållet. Det intressanta är att bryta ned barriärerna mellan olika sinnen. Man kan uppleva världen starkare då.

Apropå syn består konstverket av två delar. Under söndagens kvävekonsert kommer data att samlas in som sedan översätts till videoverket Reflectance of Green. Samma skiftningar i kvävehalt som ger upphov till olika nyanser av grönt på skärmen kommer att omvandlas och översättas till pixelliknande rutmönster i olika nyanser av just grönt.

Filmen kommer sedan att visas både under den kommande lantbruksmässan och på stadsbiblioteket i Jönköping. Tillsammans bildar de bägge konstverken, alltså ljudinstallationen och filmvisningen, Green Noise.

– Själv ser jag det lite som ett slags landskapsmåleri, säger Johanna Byström Sims.

Har du något speciellt syfte med konstverket?
– Egentligen inte. Som konstnär går man ofta och funderar på saker. Här ville jag jobba med något som jag inte jobbat med förut, åtminstone inte på det här sättet. Jag målar ju inte alls annars, men här gjorde jag det ändå, fast inte med duk och pensel.

Johanna Byström Sims poängterar att hon inte är en politisk konstnär och att verket inte heller ska förstås som ett debattinlägg. Men att det ändå, i slutänden, kan ha en viss politisk betydelse.

– Jag är ingen politisk konstnär, men viss kan kan konst, och även det här verket, öppna upp för samtal. Konst är ju ett sätt att förstärka vår upplevelse av omvärlden, och på så sätt kan den förändra mycket. Men just det här konstverket är egentligen bara ett utforskande av landskapet och den gröna färgen.

Fakta:

Johanna Byström Sims har studerat konst i både England och USA, där hon tog sin mastersexamen. 
Green Noise visas med start söndag den 16 oktober fram till 24 oktober.
Ljudinstallationen The Background Noise of the World går av stapeln vid Järstorps

Text: Adolfo Diaz

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.