Lycka på recept

Jönköpings Län är ett av de rikaste i Sverige. Lyckoforskningen lär oss att hur du spenderar dina pengar och vilka prioriteringar du gör i livet betyder mer än hur mycket du har på kontot. Här är tre tips.

Text Caroline Petersson

1. Spendera pengarna rätt
Det finns många föreställningar kring pengar och lycka. Sanningen är att sambandet mellan pengar och lycka är starkt upp till en viss nivå av ekonomisk och social utveckling. När våra basala behov är tillfredställda minskar sambandet starkt, framförallt på lång sikt. En lottovinst på 18 miljoner gör dig i genomsnitt lyckligare i 18 månader. Något som spelar stor betydelse är hur vi spenderar våra pengar. Forskning inom så kallad positiv psykologi visar att pengar som spenderas tillsammans med familj och vänner eller på minnesvärda upplevelser och ny kunskap bidrar till mer lycka än om de används till materiell konsumtion.

2. Sträva efter flow
När jobb och vardagens stress tar överhanden är det många som längtar efter att göra ”ingenting”. Tillräckligt mycket sömn och vila är grundläggande för att vi skall må bra men flera lyckoforskare, däribland amerikanska Sonja Lyubomirsky visar på att vi ofta mår som bäst när vi är aktiva. När vi ägnar oss åt utmaningar som är på gränsen av vad vi klarar av kan vi uppleva flow – en känsla av att allt stämmer och fungerar som det ska. Forskning visar också att en upplevelse ger oss mer lycka om vi har tid att drömma och fantisera om den innan. Om du ska överraska någon med en upplevelse är det alltså bättre att berätta om den i förväg.

3. Tänk mindre på dig själv
En del menar att det är egoistiskt att fokusera på vår egen lycka, åtminstone i rika länder. Den svenska lyckoforskaren Bengt Brülde pratar om vårt moraliska ansvar att fokusera på dem som lider och har det svårt i första hand. Att ge pengar till välgörenhet, vara en etisk konsument eller jobba ideellt kan samtidigt vara ett sätt att skapa mer lycka. Forskning visar att vi blir lyckligare av att spendera pengar på andra än på oss själv och att människor som värderar personlig framgång och social status högt är mindre lyckliga än människor som styrs mer av osjälviska värderingar.

Läs dig till mer om lycka och positiv psykologi

Lycka på fullt allvar: en introduktion till positiv psykologi (2014)
Är det viktigt att vara lycklig, Bengt Brülde (2010)
Lyckans Verktyg – en vetenskaplig guide, Sonja Lyubomirsky (2008)
The high price of materialism, Tim Kasser (2002)

Lyckobloggen.se

Psykologifabriken.se 

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.