Om +E

Tidningen +E tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Som läsare kommer du att få spännande berättelser, mängder med miljötips och inspiration.

Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energikonsumtionen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entreprenörskap.

I +E kommer du att få möta intressanta människor som utifrån sina förutsättningar tar ett aktivt ansvar och bidrar till en positiv utveckling.

Tidningen finansieras och ges ut av Klimatrådet, http://klimatradet.se/om-oss/.