På jakt efter energitjuvar

Midnatt råder, tyst det är i huset. Alla sova, släckta äro ljusen. Eller? På många industrier är det inte alls tyst och mörkt i lokalerna fast ingen är där och arbetar. Här finns det stora möjligheter att spara energi. +E har följt med på nattvandring hos en industri i Forsheda.

Text & Foto: Martin Wänerholm

– I det här rummet är det för mycket belysning. Du kan ta bort en del utan att försämra arbetsmiljön, säger Henric Davidsson och pekar upp på lysrören i taket.
Henric är energirådgivare i Värnamo kommun och genomför nattvandring hos företag runt om i kommunen. Mitt emot honom på golvet i den stora lokalen står Per Malm. Han är VD och delägare till verkstadsindustrin Sigarv AB i Forsheda utanför Värnamo.

Platsen där Henric tycker att det är för mycket ljus är en hall med en rad stora svarvar och andra maskiner. En svag lukt av olja kan anas i rummet och i en liten container ligger metallspån som frästs bort i en av maskinerna. Det är här som bolaget tillverkar sina produkter: verktyg och prototyper till fordon- eller möbelindustrin. Henric får Per att berätta hur utrymmet används. Det visar sig att det mesta arbetet sker i en del av hallen men belysningen är lika stark överallt. Förslaget blir att anpassa belysningen så den kan stängas av i de delar som inte används så ofta. Ett annat tips är att se till att det är rätt belysning som används. Och det arbetet har företaget redan påbörjat. I en tunna i hörnet står gamla utbytta lysrör som ska skickas iväg. De är mycket tjockare än de moderna lysrören som nu finns i taket i delar av fabriken. Dessutom drar de mycket mer el än dagens varianter.
En annan sak att fundera på för Per är om den belysning som finns verkligen sitter på rätt ställe. Om någon i den fem personer starka personalen ska arbeta vid en arbetsbänk kanske det viktigaste är att ha bra punktbelysning istället för att ha många lysrör högt upp i taket.

Hos Sigarv gjorde Henric en nattvandring redan förra året. Nu är han tillbaka för att diskutera mer. Det kallas nattvandring men genomförs ofta på eftermiddagen, när arbetarna på företaget har gått hem och alla maskiner borde vara avstängda. Syftet är att hitta förbättringar i verksamheten för att spara energi. Sedan förra året har företagets energikostnad minskat med 30 000 kr, vilket är en betydande summa för företaget. Nedgången beror till viss del på att elpriserna har gått ned. Men ny belysning kan ha bidragit med drygt hälften av besparingen. Och då har företaget fortfarande mycket kvar att göra för att minska förbrukningen ytterligare.

Henric säger att vi ska lyssna på tystnaden. Men det är inte helt tyst. Ett svagt pysande ljud hörs från flera håll. Det är tryckluft som står och läcker. Tryckluft används ofta på företag för att driva olika verktyg. Han sätter fingret på en tunn slang och berättar att även om det bara är ett litet utsläpp så kostar det 2000 kr per år. Och det är bara läckage från en slang. På Sigarv finns många slangar. Per och Henric går fram till en nästan två meter hög stor gul plåtlåda som står i ett eget litet rum. Det är kompressorn som tillverkar tryckluften. Tryckluften lagras sedan i en tank. Även om kompressorn är avslagen så fortsätter tryckluften att läcka ut från tanken till de slangar som finns i lokalen.besöket_energitjuvar_stående

– Till 99,9 % står kompressorn på när jag gör nattvandring. Det är ju för att det läcker ut tryckluft som hela tiden ska ersättas.

Men hos Sigarv är kompressorn avstängd nu efter jobbet. Ibland behöver de dock ha kompressorn igång några timmar när alla gått hem. Per tar fram telefonen och visar hur han med ett knapptryck kan stänga av kompressorn hemifrån.

– Jag gillar att använda ny teknik. Jag skulle vilja installera mätare som visar hur mycket olika delar i produktionen förbrukar. Det skulle jag vilja ha hemma också.
Henric påpekar att nattvandring inte bara är något för industrin utan det går att göra även hemma. På egen hand kan man då titta  till exempel på belysning, hur gammalt kylskåpet är eller om tv:n står på standby. I vissa fall kan energirådgivaren åka ut och hjälpa till. Per blir mycket intresserad och undrar varför inte Henric berättat det tidigare, han vill gärna spara el även hemma. Bland annat har han funderat på att installera solvärme för att värma upp poolen som finns hemma i huset. Han har även funderat på att installera solceller på taket till industribyggnaden men anser inte att det är ekonomiskt lönsamt än. Henric berättar att det finns stöd att söka för att installera solceller (som kan sökas på Länsstyrelsen). Det finns också stöd för att göra mer djupgående energikartläggningar för företag som använder mer än 500 MWh per år. Det är dock inget för Sigarv vars elräkningar visar betydligt lägre nivåer.

– Företag kan behöva en morot för att komma igång med arbetet. De flesta är medvetna om att något borde göras men även om de snabbt skulle tjäna in pengarna för investeringarna så gör de ingenting. Men Per är intresserad och han har påbörjat arbetet, säger Henric.
Per ser glad ut och svarar snabbt.
– Jag har viljan men det har inte gått så fort som jag tänkt.
Även om de inte når upp till 500 MWh per år ska användningen bli lägre om Per får bestämma. Och det får han.
– Vi har en fördel att vi är ett litet företag, om vi bestämmer något så gör vi det. Är det ett större företag ska frågan kanske behandlas i en ledningsgrupp och allting tar mycket mer tid.

Från kompressorn går ett stort tjockt rör genom väggen och ut i lokalen på andra sidan. På det här viset tar Sigarv tillvara på värmen som bildas från kompressorn för att värma upp arbetslokalerna. Det tillsammans med värmen från alla maskiner gör att oljepannan som de har bara behöver användas från oktober till april. Men oljepannan ska ändå snart bytas ut mot något miljövänligare. Det blir en kort diskussion om lämpligt alternativ, innan Pers uppmärksamhet fokuserar på något annat.

– Titta. Nu tänds det i rummet bredvid fast vi är här.

De testar nu en ny typ av lysrör med inbyggd rörelsesensor, men den har inte fungerat bra. Ibland tänds lamporna trots att ingen är i rummet. Istället kommer de satsa på vanliga lysrör och separata rörelsesensorer.  Under nattvandringen blir det mycket tittande i taket för Per och Henric för att diskutera belysning, ventilation eller isolering som är nästa punkt på Henrics agenda. Han berättar om vikten av att isolera, särskilt i de delar av byggnaderna som är byggda 1946. Tilläggsisolering är något som snabbt lönar sig. Men det är viktigt att fundera igenom allting innan det görs. Ett hus är ju en helhet och ändras något på ett ställe kan det få effekter någon annanstans, det kan bli problem med fukt istället. Per är medveten om att isolering behövs.

– Här skulle vi behöva isolera taket. Men vi har ju sparat allting på vinden så vi måste röja ut lite först. Vi hade en person i somras som skulle göra det men han blev sjuk och sen har arbetet stått stilla.

Per och Henric pratar och skrattar mycket. Det märks att de har ett engagemang för energifrågor och att de träffats förr. Första gången de sågs var på ett energiseminarium för något år sedan. Då hade energirådgivarna ett projekt om nattvandringar tillsammans med Energikontor Sydost. Det var Energimyndigheten som bekostade det vilket innebar att det inte kostade något för företagen. Energikontor Sydost arbetar i Kalmar och Kronobergs län men även kommunerna i Jönköpings län fick vara med i projektet då det inte fanns något energikontor här. Men nu under hösten startar ett energikontor även här i länet och Henric ser fram emot att tillsammans med personal därifrån få vara med i andra projekt framöver.

Dagens träff är över och när Per släcker sista lampan och låser ytterdörren till tegelbyggnaden har han fått flera förslag som kan spara ytterligare energi. Högt upp på dagordningen står fortsatt arbete med belysningen och att tilläggsisolera vinden. Samtalet har nu lämnat energiområdet och rör istället ett gemensamt intresse för de två, nämligen jakt. Den senaste vildsvinsjakten diskuteras ivrigt. Och snart börjar årets höjdpunkt, älgjakten. Det finns mycket att tala om. Men precis innan de skiljs åt på parkeringen säger Per:

– Men nu har vi ju inte bestämt när du har tid att komma och titta på energianvändningen hemma hos mig.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.