Värnamo skyddar sig mot framtida översvämningar

Med skyddsvallar och dagvattenpumpar rustar Värnamo sig mot framtida höga flöden i Lagan. Just nu görs åtgärder för att minska översvämningsrisken i centrala Värnamo.

Text: Länsstyrelsen

Värnamo kommun nominerades till Klimatpriset 2014 för sitt arbete med att på ett effektivt sätt minska effekterna av kommande höga flöden i Lagan, som passerar rakt igenom samhället. Lagan svämmade över 2004 och det kom att drabba många fastighetsägare och verksamheter.

– Sedan 2004 har vi planerat för att säkra Värnamo inför kommande översvämningar. Det har varit många frågor kring vilken nivå vi ska lägga oss på – hur höga flöden vi  ska kunna klara, berättar Anna Johansson, projekteringsingenjör på Värnamo kommun.

I den del av projektet som är aktuell just nu fokuseras på att säkra centrala Värnamo. Längs med Lagans ena strand byggs en 1,6 meter hög skyddsvall i Åbroparken. Höjden har bestämts med hjälp av beräkningar och statistik från bland annat SMHI. Vallen ska klara ett 100-års flöde, dvs den vattennivå som Lagan uppnår ungefär vart hundrade år, senast 1927. Dagvattenpumpar stöttar dräneringen

– Den andra delen av projektet är mer komplicerad, nämligen hur vi ska undvika att få in bakvatten i vårt dräneringssystem. När det händer drabbas nämligen långt fler fastigheter än de som ligger i anslutning till stranden, säger Anna.

För att inte få in bakvatten i ledningssystemet installeras ventiler på dagvattenutloppen. För att klara kraftiga regn i samband med höga flöden bygger Värnamo kommun också tre nya dagvattenpumpar uppströms från centrala Värnamo. Där kan vattnet pumpas över vallen och ut i Lagan. Projektet i centrala Värnamo beräknas vara klart under 2015, och därefter väntar ytterligare arbete. Just nu planerar Anna och hennes kollegor för ytterligare vallar, dels på andra sidan Lagan i centrala Värnamo, dels i andra utsatta områden.

– Vi arbetar både med erosionsskydd och vallar för att minska effekterna av kommande höga flöden i Lagan.

Nominera till klimatpriset 2015 senast 24 augusti!

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.